ankara travestileri ankara travestileri
 • family porn
 •    

  Uluslararası Güvenlik: Olmak ya da Olmamak

  Ayrıntılar

   

  Uluslararası Güvenlik: Olmak ya da Olmamak
  (International Security: To Be or Not To Be )

  Yazar : Inar Gitsba
  Türü : Telif
  Baskı Yılı : 2010
  Sayı : 27
  Sayfa : 23-35


  Özet
  İkinci Dünya Savaşı’nın sonunu hazırlayan Potsdam Konferansı’nda Üç Büyükler (ABD, SSCB ve İngiltere) arasında nüfuz alanları tespit edilmiştir. Ancak bu galip ülkelerden bilhassa ABD ve SSCB arasındaki rekabet iki kutuplu bir dünyanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. SSCB’nin çöküşüne kadar soğuk savaş, Avrupa ve diğer coğrafyalarda büyük güçlerin jeopolitik ve stratejik mücadelelerini belirlemiştir. Yaklaşık yarım asır sonra Avrupa’da göreli bir barış tesis edilmiş ise de 1948 yılından bu yana ABD ve müttefiki olan bağımsız ülkelerde bir dizi askerî müdaheleler meydana gelmiştir. 11 Eylül saldırısından sonra ABD, Moskova’nın da onayı ile Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da askeri üs açmış ve böylece jeopolitik açıdan başarı kazanmıştır. SSCB’nin çöküşünden sonra, Rus askeri, barışı koruma, terörle mücadele gibi konularla dünyanın çeşitli yerlerindeki olaylara müdahil olmuştur. Bu çalışma iki kutuplu dünyanın çözülüşünden sonraki gelişmeleri konu almaktadır.

  Anahtar Kelimeler
  SSCB, ABD, NATO, Soğuk Savaş, AGİT

  Abstract
  The Three Greats (USA, USSR and GB) fixed their areas of influence during the Postdam Conference, which paved the end of the WW II. But the rivalry especially between the USA and USSR brought about emergence of the bipolar world. The Cold War that longed by the collapse of the USSR determined geopolitical and strategical strugles of the Great Powers in Europe and other places. Though there established a relatively peaceful environment in Europe for about 50 years, the USA and its independent allies experienced a serial of military interventions from 1948 on. After the September 11, 2001, the USA opened military bases in Kyrgyzstan, Tadjikistan and Uzbekistan, with the approval of the Russian Federation, and thus gained geopolitic success. After the collapse of the USSR, Russian troops intervened in some events in various places for peace keeping or struggle with terrorism. In this way, a "relative peace" was established after about 50 years from the WW II. This essay focuses on the critical developments after the end of the bipolar world.

  Keywords
  USA, USSR , NATO, Cold War, EU, OSCE
     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com