ankara travestileri ankara travestileri
 • family porn
 •    

  Hippos İle Hippace

  Ayrıntılar

   

  Hippos İle Hippace
  (Hippos and Hippace )

  Yazar : Fatih Şengül
  Türü : Telif
  Baskı Yılı : 2008
  Sayı : 19
  Sayfa : 41-50


  Özet
  Bugüne dek, Sarmalların dilinde kısrak sütünden hasırlanan hir çeşit peynir anlamına gelen "hippace" sözcüğünün kökenbilimsel açıklaması, sözde Yunanca olduğu söylenen at manasındaki "hippos" sözcüğü ile "hippace" nin ilk hecesi "hipp" arasındaki sesçil ve manasal benzerlik dikkate alınmadan yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, "hippace" sözcüğünün dilbilim sel çözümlemesi hem sesçil hem de manasal açıdan "hipp" sözcüğü temelinde yapılacak ve de yazılı kaynaklarda bahsi geçmeyen at için İskitçe sözcüğün ne olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.

  Anahtar Kelimeler
  Hippos, Hippace, İskit Dili.

  Abstract
  Hippace, meaning some kind of cheese prepared from the milk of the mare in the language of the Sarmatians, has been performed to be etymologized in disregard of the phonetic and semantic resemblance between the word “hippos” in the meaning of the horse, reputed to be of the so-called Greek origin, and “hipp”, the first syllable of the word “hippace”, hitherto. In this study, the linguistical analysis of the word hippace will be straighten out on the base of the word hipp both semantically and phonetically and it will be shown what the Scythian word for the word horse, that is not mentioned in the written sources, was.

  Keywords
  Hippos, Hippace, Scythian Language.
     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com