Ana Sayfa

Doç. Dr. Melek ÇOLAK Kaynakçası

Ayrıntılar

 

Doç. Dr. Melek ÇOLAK

Tarih Bölümü

Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı

Tlf: (252) 211 15 45

Fax: (252) 211 14 72

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1.Kırca,Yüksel. “Bodrum’a Ait 167 Numaralı Şer’iye Sicili Defterinin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi”  ,Muğla Üniversitesi, 2000
2.Odabaş, Ali. “Muğla Halkevi”,Muğla Üniversitesi,2003.
3.Namal, Yücel, ‘’Türk-Macar İlişkileri’’, Muğla Üniversitesi,2008

Yönetilen Doktora  Tezleri :

Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Çolak, Melek, “Türk- Macar İlişkileri ve Macaristan’ın Türk İnkılabına Bakışı” V.Uluslar Arası Atatürk Kongresi, 08-12 Aralık 2003,Ankara , Bildiriler Cilt II, Ankara2005.
2.Çolak, Melek. “Türk- Macar İlişkileri ve Macaristan’da Türk İmajı (XIX.Yüzyıl Sonları-XX.Yüzyıl Başları” Muğla Üniversitesi   Uluslararası İmgebilim  Sempozyumu ,Unıversite de Muğla Symposium International D’imagologie, 26-28 Nisan 2004, Muğla.
3.Çolak, Melek ‘’ Macaristanda Müslümanlık ve İmam Abdüllatif Efendi’’,ICANAS,38( Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi,10-15 Eylül 2007 Ankara(Kongreye sunulan bildiri-basımda)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Çolak, Melek ;Atatürk Döneminde Kültürel, Siyasi ve Ekonomik Bakımından Türk-Macar İlişkileri (1919-1938)”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi c.1, Sayı 2, Güz 2000, s.61-72.

2.Çolak, Melek; Cumhuriyet Döneminde Muğla’da İpekböcekçiliği ve İpekliDokumacılık, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 8, Bahar 2002,s.69-84.

3.Çolak, Melek; “Türk İnkılâbının Macaristan’daki Yankıları (1923-1938)”, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, , Sayı:7-8, Isparta 2002 ,s.153-159.

4.Çolak, Melek ; “Milas Yahudileri ve Eğitim: Talmud Tora’dan Alliance İsraelitUniverselle’e, Kebikeç, Sayı:16, 2003, s.283-300.

5.Çolak, Melek; “Milas Yahudileri ve Türk-Yahudi İlişkileri”, (XIX. Yüzyıl Sonu-XX. Yüzyıl Başları)”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.7, Sayı:2, Ağustos 2003, s.155-176.

6.Çolak, Melek; “XX. Yüzyıl Başlarında İstanbul’da Trafik ve Tramvay”,Osmanlı Araştırmaları XXII ( The Journal of Ottoman Studies XXII ) Prof.Dr. Nejat Göyünç’e Armağan I ,İstanbul 2003 ,s.177-189.

7.Çolak, Melek; “Osmanlı İmparatorluğunun Hac Yollarının Güvenliği İçin Aldığı Önlemler (XX.Yüzyıl Başları)”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:9 Isparta,2003 ,s.87-94.

8.Çolak, Melek. “Atatürk’ün Vefatı ve Macaristan’daki Yankıları” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Sayı: 57, Kasım 2003.

9.Çolak, Melek; “Macaristan’da Ruten Meselesi”, Ege Üniversitesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, XIX/2, 2004.

10.Çolak, Melek; “Cumhuriyetin Kuruluş yıllarında Türk Eğitim Yaşamında Macar Eğitimcilerinin Yeri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,  Cilt:XX,  Sayı:58, Mart 2004, s.231-243.

11.Çolak,Melek; “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye -Macaristan Ekonomik İlişkileri”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi , Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları,Sayı: 4, Ağustos 2004, s.47-54.

12.Çolak,Melek. “Muğla Halkevi  ve Çalışmaları”, Toplumsal Tarih, Sayı:73, c.13, Ocak 2000,s.53-58.

13.Çolak, Melek. “19.Yüzyıl Sonu-20.Yüzyıl Başlarında Türk- Macar Yakınlaşması,” Toplumsal Tarih, Sayı:89 ,c.15, Mayıs 2001, s.4-10

14.Çolak,Melek. “Osmanlı İmparatorluğunda  Mormonlar”,Tarih ve Toplum,,Sayı:210, c.35, Haziran 2001, s.23-27.

15.Çolak, Melek. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e  Muğla’da Kadın Giyiminin Evrimi”, Toplumsal Tarih, Sayı: 90, c.15, Haziran 2001, s.32-37.

16.Çolak,Melek. “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Muğla’da Eğitim”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:4, Bahar 2001, s.83-103.

17.Çolak, Melek ;27 Mayıs Sonrası Türkiye’de Partileşme, Türkler 17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara ,2002 ,s.85-88.

18.Çolak, Melek. “Milas Yahudileri ve Türkçe Konuşturma Birliği(1931)”,Türk Kültürü, Sayı:483-484, Yıl:XLI, Temmuz-Ağustos 2003, s.282-293.

19.Çolak, Melek; “Atatürk Döneminde Türkiye-Macaristan İlişkileri (1923-1938),Atatürk Haftası Armağanı -10 Kasım 2004, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları,Sayı:31, Ankara 2004,s.87-93.

20.Çolak, Melek Muğla ve Çevresinde Macarlar, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl 5, Sayı 10,s.27-43

21.Çolak, Melek,’’Macar Gyula Germanus’un Çanakkale Savaşı İle İlgili Anıları’’,Atatürk Araştırma Merkezı Dergisi,cilt:XXIII,Temmuz-Kasım 2007,sayı:67-68-69.

22.Çolak, Melek,’’ Bir Macar Çocuğun Anılarının Işığında Atatürk ve Türk-Macar İlişkileri’’,s.937-960

23.Çolak, Melek,’’Macaristan’da Revizyonızm ve Balkan Paktı Çerçevesinde Türkiye-Macaristan İlişkileri, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl:l4, 2005, Sayı 8,s.1-14.

24.Çolak, Melek,’’Bir Macar Çocuğun Anılarında Atatürk’’Muğla Üniversitesi  Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi,Atatürkün Doğumunun 125.Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayısı,Yıl:2006,s.95-105.

25.Çolak, Melek,’’ Macar Etnograf Istvan Györff ve Kuzey Marmara Bölgesi İnceleme Gezisi(1918)’’, Belleten, cilt: LXXII, SAYI: 265, Aralık 2008 s.943-951

26.Çolak, Melek ,’’ Atatürk’ün Macar Bahçıvanı Janos Mathe’nin Anılarında Ankara, Hacattepe Üniversitesi,Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Meşrutiyet Özel Sayısi Bahar 2008,sayi:7

Kitaplar:

1.Çolak,Melek.  Muğla’da Eğitim,(1923-1950),Muğla’ya Hizmet Vakfı, Muğla,2001.

2.Çolak, Melek. Milas Yahudileri, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No:3, Ümit Yayıncılık,1.Baskı, Ankara, Ağustos 2003.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir)

   
   
© Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com
Ankara escort travesti istanbul travesti travesti ankara travesti travesti istanbul travesti porno izle porno izle travesti travesti travesti kadıköy travesti kadıköy travesti porno izle porno izle porno izle porno izle penis büyütücü