Ana Sayfa

Doç. Dr. Melek ÇOLAK Kaynakçası

Ayrıntılar

 

Doç. Dr. Melek ÇOLAK

Tarih Bölümü

Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı

Tlf: (252) 211 15 45

Fax: (252) 211 14 72

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1.Kırca,Yüksel. “Bodrum’a Ait 167 Numaralı Şer’iye Sicili Defterinin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi”  ,Muğla Üniversitesi, 2000
2.Odabaş, Ali. “Muğla Halkevi”,Muğla Üniversitesi,2003.
3.Namal, Yücel, ‘’Türk-Macar İlişkileri’’, Muğla Üniversitesi,2008

Yönetilen Doktora  Tezleri :

Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Çolak, Melek, “Türk- Macar İlişkileri ve Macaristan’ın Türk İnkılabına Bakışı” V.Uluslar Arası Atatürk Kongresi, 08-12 Aralık 2003,Ankara , Bildiriler Cilt II, Ankara2005.
2.Çolak, Melek. “Türk- Macar İlişkileri ve Macaristan’da Türk İmajı (XIX.Yüzyıl Sonları-XX.Yüzyıl Başları” Muğla Üniversitesi   Uluslararası İmgebilim  Sempozyumu ,Unıversite de Muğla Symposium International D’imagologie, 26-28 Nisan 2004, Muğla.
3.Çolak, Melek ‘’ Macaristanda Müslümanlık ve İmam Abdüllatif Efendi’’,ICANAS,38( Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi,10-15 Eylül 2007 Ankara(Kongreye sunulan bildiri-basımda)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Çolak, Melek ;Atatürk Döneminde Kültürel, Siyasi ve Ekonomik Bakımından Türk-Macar İlişkileri (1919-1938)”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi c.1, Sayı 2, Güz 2000, s.61-72.

2.Çolak, Melek; Cumhuriyet Döneminde Muğla’da İpekböcekçiliği ve İpekliDokumacılık, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 8, Bahar 2002,s.69-84.

3.Çolak, Melek; “Türk İnkılâbının Macaristan’daki Yankıları (1923-1938)”, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, , Sayı:7-8, Isparta 2002 ,s.153-159.

4.Çolak, Melek ; “Milas Yahudileri ve Eğitim: Talmud Tora’dan Alliance İsraelitUniverselle’e, Kebikeç, Sayı:16, 2003, s.283-300.

5.Çolak, Melek; “Milas Yahudileri ve Türk-Yahudi İlişkileri”, (XIX. Yüzyıl Sonu-XX. Yüzyıl Başları)”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.7, Sayı:2, Ağustos 2003, s.155-176.

6.Çolak, Melek; “XX. Yüzyıl Başlarında İstanbul’da Trafik ve Tramvay”,Osmanlı Araştırmaları XXII ( The Journal of Ottoman Studies XXII ) Prof.Dr. Nejat Göyünç’e Armağan I ,İstanbul 2003 ,s.177-189.

7.Çolak, Melek; “Osmanlı İmparatorluğunun Hac Yollarının Güvenliği İçin Aldığı Önlemler (XX.Yüzyıl Başları)”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:9 Isparta,2003 ,s.87-94.

8.Çolak, Melek. “Atatürk’ün Vefatı ve Macaristan’daki Yankıları” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Sayı: 57, Kasım 2003.

9.Çolak, Melek; “Macaristan’da Ruten Meselesi”, Ege Üniversitesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, XIX/2, 2004.

10.Çolak, Melek; “Cumhuriyetin Kuruluş yıllarında Türk Eğitim Yaşamında Macar Eğitimcilerinin Yeri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,  Cilt:XX,  Sayı:58, Mart 2004, s.231-243.

11.Çolak,Melek; “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye -Macaristan Ekonomik İlişkileri”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi , Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları,Sayı: 4, Ağustos 2004, s.47-54.

12.Çolak,Melek. “Muğla Halkevi  ve Çalışmaları”, Toplumsal Tarih, Sayı:73, c.13, Ocak 2000,s.53-58.

13.Çolak, Melek. “19.Yüzyıl Sonu-20.Yüzyıl Başlarında Türk- Macar Yakınlaşması,” Toplumsal Tarih, Sayı:89 ,c.15, Mayıs 2001, s.4-10

14.Çolak,Melek. “Osmanlı İmparatorluğunda  Mormonlar”,Tarih ve Toplum,,Sayı:210, c.35, Haziran 2001, s.23-27.

15.Çolak, Melek. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e  Muğla’da Kadın Giyiminin Evrimi”, Toplumsal Tarih, Sayı: 90, c.15, Haziran 2001, s.32-37.

16.Çolak,Melek. “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Muğla’da Eğitim”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:4, Bahar 2001, s.83-103.

17.Çolak, Melek ;27 Mayıs Sonrası Türkiye’de Partileşme, Türkler 17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara ,2002 ,s.85-88.

18.Çolak, Melek. “Milas Yahudileri ve Türkçe Konuşturma Birliği(1931)”,Türk Kültürü, Sayı:483-484, Yıl:XLI, Temmuz-Ağustos 2003, s.282-293.

19.Çolak, Melek; “Atatürk Döneminde Türkiye-Macaristan İlişkileri (1923-1938),Atatürk Haftası Armağanı -10 Kasım 2004, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları,Sayı:31, Ankara 2004,s.87-93.

20.Çolak, Melek Muğla ve Çevresinde Macarlar, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl 5, Sayı 10,s.27-43

21.Çolak, Melek,’’Macar Gyula Germanus’un Çanakkale Savaşı İle İlgili Anıları’’,Atatürk Araştırma Merkezı Dergisi,cilt:XXIII,Temmuz-Kasım 2007,sayı:67-68-69.

22.Çolak, Melek,’’ Bir Macar Çocuğun Anılarının Işığında Atatürk ve Türk-Macar İlişkileri’’,s.937-960

23.Çolak, Melek,’’Macaristan’da Revizyonızm ve Balkan Paktı Çerçevesinde Türkiye-Macaristan İlişkileri, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl:l4, 2005, Sayı 8,s.1-14.

24.Çolak, Melek,’’Bir Macar Çocuğun Anılarında Atatürk’’Muğla Üniversitesi  Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi,Atatürkün Doğumunun 125.Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayısı,Yıl:2006,s.95-105.

25.Çolak, Melek,’’ Macar Etnograf Istvan Györff ve Kuzey Marmara Bölgesi İnceleme Gezisi(1918)’’, Belleten, cilt: LXXII, SAYI: 265, Aralık 2008 s.943-951

26.Çolak, Melek ,’’ Atatürk’ün Macar Bahçıvanı Janos Mathe’nin Anılarında Ankara, Hacattepe Üniversitesi,Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Meşrutiyet Özel Sayısi Bahar 2008,sayi:7

Kitaplar:

1.Çolak,Melek.  Muğla’da Eğitim,(1923-1950),Muğla’ya Hizmet Vakfı, Muğla,2001.

2.Çolak, Melek. Milas Yahudileri, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No:3, Ümit Yayıncılık,1.Baskı, Ankara, Ağustos 2003.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir)

   
   
cialis hapı
© Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com
porno izle istanbul travestileri travesti sex hikayeleri ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri