ankara travestileri ankara travestileri
 • family porn
 •    

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/akademik/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

  Yıldırım Bâyezîdin İstanbul Kuşatması ve Niğbolu Savaşı İle İlgili Anıları

  Ayrıntılar

  Bir Görgü Şâhidinin XIV. Asır Osmanlı Fetihlerine Işık Tutan Kayıtları:

  İbnül-Cezerînin, Yıldırım Bâyezîdin İstanbul Kuşatması ve Niğbolu Savaşı İle İlgili Anıları(1)

  Hakan YILMAZ

  Yıldırım Bâyezîd devri, altı yüz yirmi iki yıllık Osmanlı târihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Devlet-i aliyyenin bir asrı tamamlamak üzre olduğu bu dönemde; İstanbul epey uzun bir müddet muhâsara altına alınmış, bunu engellemek amacıyla yola çıkan kalabalık bir haçlı ordusu bozguna uğratılmış; ancak devletin gücünü ve büyüklüğünü arttıracak bu ciddî hamleler, Yıldırımın Timurla giriştiği anlamsız mücâdele yüzünden büyük bir hüsranla sonuçlanmıştı.

  Şu kadar var ki, Yıldırım Bâyezîdin bu siyâsî ve askerî faaliyetlerine ışık tutması beklenen yerli ve yabancı kaynakların hepsi olaylardan en erken bir asır sonra kaleme alındığı için, kuşatma ve savaşların târihi hakkında net bir bilgi sunamamakta; bu devre âit tek bir orijinal târih kaynağının dahî günümüze ulaşamamış olması, İstanbulun fetihten önceki en uzun kuşatmalarından birini ve Osmanlıların en büyük zaferleri arasında yer alan Niğbolu meydan muhârebesini tüm haşmetine rağmen meçhul birer vak„a mesâbesinde bırakmaktadır.

   

  Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com