ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri istanbul travestileri
 • family porn
 •    

  Adalet Ağaoğlu’nun Hikâye Dilinde Ritim

  Ayrıntılar

   

  Adalet Ağaoğlu’nun Hikâye Dilinde Ritim
  (Rhythm in the Narration of Adalet Ağaoğlu )

  Yazar : Nazım Elmas
  Türü : Telif
  Baskı Yılı : 2010
  Sayı : 27
  Sayfa : 181-190


  Özet
  Kurmaca metinlerin yazar tarafından tasarlanan bir yapısı vardır. Ritim, bu yapının unsurları arasındadır. Bu çalışmada ritmin edebi eserde nasıl yer aldığı, yazarın anlatımına neler kazandırdığı üzerinde durulmaktadır. Bir yazar için amaç, metnin okunmasını sağlamaktır. Ritim, bir yandan okuyucuda estetik haz uyandırırken, bir taraftan da onu metnin içine çekerek okumada süreklilik sağlar. Okur zihninde ritim vasıtasıyla oluşan çağrışımlarla metne katılım artırılır. Adalet Ağaoğlu hikayelerinde okurun estetik haz alması için de çalışır. Bunun için hikaye unsurlarının belli düzende olmasına ve tekrarların ahengine dikkat eder.

  Anahtar Kelimeler
  Hikaye, kurmaca eser, okur, ritim, Adalet Ağaoğlu

  Abstract
  The fiction has a structure which is designed by the author. Rhythm is among the opponents of this structure. In this study, how rhythm is placed in the literature work, what kind of varieties it adds to the author’s style will be emphasized. For the author, the important thing is to get their works read. Rhythm not only arouses aesthetic sense, but also fascinates the reader. With the help of the associations created by the rhythm, participation in the text is gained. Adalet Ağaoğlu tries to give an aesthetic sense to her readers. In order to succeed in doing so, she gives importance to story’s being in an order and harmony of the refrains.

  Keywords
  Story, fiction, reader, rhythm, Adalet Ağaoğlu
     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com