ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri istanbul travestileri
 • family porn
 •    

  Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar

  Ayrıntılar

   

  Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar
  (Differences between Proverbs and Idioms )

  Yazar : Seyfettin Altaylı
  Türü : Telif
  Baskı Yılı : 2010
  Sayı : 25
  Sayfa : 125-134


  Özet
  Dil bir milletin en önemli sosyolojik varlığıdır. Deyimler ve atasözleri, bir milletin dünyaya bakışını ve millî kimliğini yansıtır. Deyimlerle atasözleri özlü ifadeler olsalar da birbirinden farklıdırlar. Bazı atasözleri deyimlere, bazı deyimler de atasözlerine yakındır. Azerbaycan sahası, Türkçenin son derece zengin bir bölgesidir ve buradaki bazı deyimler mitolojik çağlardan beri oluşarak gelip günümüze çıkmıştır.

  Anahtar Kelimeler
  Dil, Tanrı, Türkler, deyimler, atasözleri, inanç, anlayış, insan

  Abstract
  Language is the most precious sociology essence of a nation. Idioms and proverbs reflects national identity to the world. Idioms and proverbs have compact meanings but even then they are different to each other. Some Idioms are very near to proverbs and some proverbs are very near to idioms. The field of Azerbaijan is very vast for Turkish language and some idioms from that area, many idioms are composed from the era of mythology.

  Keywords
  Language, God, Turks, Idioms, Proverbs, belief, apprehension, human being
     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com