ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri istanbul travestileri
 • family porn
 •    

  Vowel Harmony in Turkish

  Ayrıntılar

   

  Vowel Harmony in Turkish
  (Vowel Harmony in Turkish )

  Yazar : Yahya Kemal Taştan
  Türü : Telif
  Baskı Yılı : 2010
  Sayı : 24
  Sayfa

  : 141-150
  Özet
  Bu çalışmada Türk lehçelerinin Oğuz grubuna giren Türkiye Türkçesinin sesbilgisi için karakteristik olan ses uyumu konu edilmektedir. Çalışmada ses uyumunun Türkiye Türkçesindeki durumu ve işleyişi değerlendirilmiş; ses uyumunun işleyişine dair fonolojik kurallar gerekli dilbilimsel verilerin ışığı altında ortaya konmuştur. Çalışmada konu eş zamanlı bir yaklaşımla ele alınmıştır.

  Anahtar Kelimeler
  Ses uyumu, Türkiye Türkçesi, minimal çiftler, ayırıcı özellikler.

  Abstract
  The purpose of this paper is to study Vowel Harmony in Turkish, a member of Oghuz languages and, like other Turkic languages, known for having this phonetic characteristics. Using the necessary linguistic data, the author of the paper has tried to evaluate the present-day situation of VH in Turkish and to present the related phonological rules which permit its operation in Turkish. In other words, the author has tried to do a synchronic study on VH in this language.

  Keywords
  vowel harmony (VH), Turkish, minimal pairs, distinctive features.
     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com