ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri istanbul travestileri
 • family porn
 •    

  Türkçedeki Örtmece Sözler

  Ayrıntılar

   

  Türkçedeki Örtmece Sözler
  (Taboo Words in Turkish )

  Yazar : Yahya Kemal Taştan
  Türü : Telif
  Baskı Yılı : 2009
  Sayı : 23
  Sayfa : 131-140


  Özet
  Dil, kültürün bir taşıyıcısıdır. Kökleri tarih içinde gizli birtakım sözleri bugün de kullanmaya devam etmekteyiz. Bu yazıda örtmece sözler üzerinde durulmaktadır. Türkçenin söz varlığında yer alan bu tür ifadeler tespit edilmiştir.

  Anahtar Kelimeler
  dil, Türkçe, söz varlığı, tabu, örtmece

  Abstract
  Language transmits the culture. We still carry on using some words whose origins are hidden in the history. In this study, the words said as a euphemism are noted. The expressions which are used in Turkish vocabulary are defined.

  Keywords
  Language, Turkish, vocabulary, taboo, euphemism
     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com