ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri istanbul travestileri
 • family porn
 •    

  Karanlık Kelimesinin Yapısına Dair

  Ayrıntılar

   

  Karanlık Kelimesinin Yapısına Dair
  (On the Word “Karanlık” (Darkness) )

  Yazar : Ahmet Karadoğan
  Türü : Telif
  Baskı Yılı : 2007
  Sayı : 15
  Sayfa : 117-123


  Özet
  Türkçede birçok kelimenin kökeni henüz tam olarak açıklanamamıştır. Kökeni kolayca görülebilen veya tahmin edilebilen bazı kelimelerin ise, yapıları şimdiye kadar izah edilememiştir. Bu tür kelimelerin en tipik örneği, Türkiye Türkçesindeki karanlık kelimesidir. Bu kelimenin anlamı dikkate alındığında kara “siyah” kelimesinden türediği; sondaki ekin de “isimden isim yapma eki” -lık olduğu açıkça görülmektedir. Fakat yapısı, şimdiye kadar tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışmada, Türkiye Türkçesinde kullanılan karanlık kelimesinin kökeni ve yapısı aydınlatılmaya çalışılmıştır.

  Anahtar Kelimeler
  Türkiye Türkçesi, Köken Bilgisi, Yapı Bilgisi, Karanlık

  Abstract
  In Turkic the etymology of many words has not been explained. Moreover it has not been possible to show the morphology of the words whose etymology is easily discernible. A typical example for such words in Turkish is karanlık. Semantically this word was derived from kara “black”. The affix –lık is the suffix to from nouns from nouns. Although this word is easily analysed semantically and etymol-ogically, it is morphology has not been perfectly clarified yet. In this study the etymol-ogy and morphology of karanlık in Turkish has been illuminated.

  Keywords
  Turkish, Etymology, Morphology, Karanlık
     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com