ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri istanbul travestileri
 • family porn
 •    

  Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında 'Öteki'

  Ayrıntılar

   

  Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında 'Öteki'
  (The Question of “Other” in Literature and “Others” in the Turkish Literature )

  Yazar :Abdullah Şengül 
  Türü : Telif
  Baskı Yılı : 2007
  Sayı : 15
  Sayfa : 97-116


  Özet
  ‘Öteki’lik doğuştan getirilen bir özelliktir. Bireysel farklılığın algılanması imgesel, toplumsal farklılığın algılanması ise simgesel ötekileşme ile olur. Her iki durumda da ‘öte-ki’lik aslında kendini tanımaktır. Tarihî süreç içinde çok farklı şekillerde algılanan ‘öteki’, günümüzde de hem toplumu hem de sanatı etkilemektedir. ‘Öteki’ edebiyatta yeni bir üslubun doğmasını sağlamıştır. Osmanlı toplumunda ve sanatında ‘öteki’ diğer toplumlardan birçok yönden farklı algılanmıştır. Aynı durum Cumhuriyet döneminde de devam eder. Türk edebiyatında anlatılan ‘öteki’ her şeyden önce millî bilinci kuvvetlendirme ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlar.

  Anahtar Kelimeler
  Edebiyat, toplum, kültürel bilinç, öteki

  Abstract
  The ‘otherness’ a property that is brought from birth. Comprehensive of individual difference can become with imaginary otherness and comprehensive of social difference can become with symbolic otherness, too. In each condition, in fact, the ‘otherness’ is to recognize by oneself. The ‘other’ which was perceived very different figures in the historical process influences both society and art in our period. ‘The other’ has ensured to rise a new style in the literature. In society and art of Ottoman, the other was perceived very different with a lot of aspects from the other societies. The same case continues at the period of Republic, too. The other which is explained in the Turkish literature, first of all, purposes to strengthen the national consciousness and to manifest the differences.

  Keywords
  Literature, society, cultural conscious, the other
     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com