ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri istanbul travestileri
 • family porn
 •    

  Orgeneral Ali Fuat Cebesoy

  Ayrıntılar

  Orgeneral Ali Fuat Cebesoy

  RESUL NARİN

  ÖZET
  19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde hem nüfus hem de şehirleşme oranının arttığı bir dönem olmuştur.
  Bu yüzyıl, Adapazarı’nın kozmopolit yapısı için de oldukça hareketli geçmiştir. Adapazarı’nın
  devletin başkenti İstanbul’a yakın olması, gerek ekonomi ve ticari yönden, gerek eğitim açısından
  gelişmesine olanak sağlamıştı.
  Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda bulunduğu durum, bu yüzyıl içerisinde önemli aşamalar kaydeden
  Adapazarı’nı da etkilemiştir. Yabancılar bu bölgeden birçok faaliyetlerinde yararlanmışlardır. Bu
  faaliyet alanlarından biri de eğitim olmuştur.
  Anahtar Kelimeler : Osmanlı Devleti’nde Eğitim, Osmanlı’da Misyonerlik, Adapazarı Tarihi,
  Adapazarı’nda Eğitim,
  Abstr act: The 19th century was a period both population and urbanisation rate raised in Otoman Empire.
  This century passed considerably actively also for the cosmopolitan structure of Adapazarı. For being
  close to capital city of the state İstanbul gave chance to Adapazarı to develop in terms of both economy
  and trade and education.
  The situation of Ottoman Empire in the 19th century also affected Adapazarı which leapt forward in this
  century. Foreigners benefited from this region for their many activities. Education was one of these
  activity areas.
  Key Wor ds: Education in Ottoman Empire, missionary activity in Ottoman Empire, History of
  Adapazarı, Education in Adapazarı

   

  Devamını Okumak İçin Tıklayınız...

     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com